Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quế Mỹ 2

Quế Mỹ, Quế Sơn, Quảng Nam
02353656279
quangnam-thcsquecuong@edu.viettel.vn