• TRỊNH THỊ HÀ THU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN TỔ NGỮ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD - Â.NHẠC
  • Điện thoại:
   0392671155
 • NGUYỄN VĂN VẤN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ NGỮ VĂN - SỬ - ĐỊA - GDCD - Â.NHẠC
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905769278
 • Võ Duy Mộng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
  • Điện thoại:
   0905967001
  • Email:
   songhuong1965@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ MINH SƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ TIẾNG ANH-ÂM NHẠC-MỸ THUẬT
  • Điện thoại:
   0977943237
 • NGUYỄN THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN TỔ TIẾNG ANH-ÂM NHẠC-MỸ THUẬT
  • Điện thoại:
   0905309179
 • PHẠM NGỌC NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ PHÓ CHUYÊN MÔN TỔ LÝ-HÓA-SINH-CN-TD
  • Điện thoại:
   01238305383
 • LÊ THỊ PHƯƠNG UYÊN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TỔ LÝ-HÓA-SINH-CN-TD
  • Điện thoại:
   0766634947
 • PHẠM THỊ THU HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔ TRƯỞNG TỔ HÀNH CHÍNH
  • Điện thoại:
   0919103578
Học sinh
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 11 : 650
Năm 2022 : 1.937